Αμέσως μετά

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Allergan. DOF INT/0771/2016(2). Juvéderm is the world’s leading HA brand. Feb 2019.
2. Juvéderm® VOLIFT with lidocaine. 73652JT10. Revision 2019-09-09 (v0.1)
3. Juvéderm® VOLBELLA with lidocaine DFU. 73363JS10. Revision 2020-07-10.
4. Juvéderm® VOLITE with lidocaine. 73655JT10. Revision 2019-09-09 (v0.1)
5. Juvéderm® VOLUMA with lidocaine. 73650JT10. Revision 2019-09-09 (v0.1).
6. Juvéderm® VOLUX. 73651JT10. Revision 2019-09-09 (v0.1).
7. Juvéderm® ULTRA SMILE. 73664JT10. Revision 2019-09-09 (v0.1)
8. Juvéderm® ULTRA 2. 73661JT10. Revision 2019-09-09 (v0.1)
9. Juvéderm® ULTRA 3. 73662JT10. Revision 2019-09-09 (v0.1)
10. Juvéderm® ULTRA 4. 73663JT10. Revision 2019-09-09 (v0.1)
11. Juvéderm® ULTRA XC DFU 73659RX10. Revision 2019-09-09. (v0.2).
12. Juvéderm® ULTRA XC PLUS DFU 73660RX10. Revision 2019-09-09. (v0.2).
13. Philipp-Dormston WG et al. J Cosmet Dermatol. 2014;13:125–34.
14. Vedamurthy M et al. J Cutan Aesthet Surg. 2010;3(1):11–15.
15. Raspaldo H. J Cos Laser Ther. 2008;10:134–42.
16. Brandt FS and Cazzaniga A. Clin Interv Aging. 2008; 3(1):153–59.
17. Allemann IB and Baumann L. Clin Interv Aging. 2008; 3(4):629–34.